Styregruppe 2014

Styregruppen består nu af: John Melskens, Karsten Rygaard og John L.  Matthiesen

Formand: John Melskens (genvalg)

Kasserer: John L. Matthiesen (nyvalgt)

Tilmelding: Karsten Rygaard (genvalg)

Det er også til Karsten, man skal henvende sig, hvis der er spørgsmål vedrørende bukkejagten!

IT-ansvarlige: John Matthiesen

Udgivet af

John L. Matthiesen

Født og opvokset i et land hvor en Statsminister og regering ikke vil overholde (grund)loven. Jeg bor i Hørning - syd for Århus, sammen med Birgitte.