Styregruppe 2014

Styregruppen består nu af: John Melskens, Karsten Rygaard og John L.  Matthiesen

Formand: John Melskens (genvalg)

Kasserer: John L. Matthiesen (nyvalgt)

Tilmelding: Karsten Rygaard (genvalg)

Det er også til Karsten, man skal henvende sig, hvis der er spørgsmål vedrørende bukkejagten!

IT-ansvarlige: John Matthiesen