Styregruppe 2015

Valgt på generalforsamlingen:

Styregruppen består af: John Melskens, Karsten Rygaard og John L. Matthiesen

Formand: John Melskens (genvalg)

Kasserer: John L. Matthiesen (genvalg)

Tilmelding: Karsten Rygaard (genvalg)

Det er til Karsten, man skal henvende sig, hvis der er spørgsmål vedrørende bukke-eller hjorte-jagten!

Det er til John, man skal henvende sig til, mht. nøgler og P-kort.

IT-ansvarlige: John L. Matthiesen