Styregruppe 2013

Valgt på generalforsamlingen:

Styregruppen består nu af: John Melskens, Benny Lykke Nielsen og Karsten Rygaard!

Formand: John Melskens (genvalg)

Kasserer: Benny Lykke Nielsen (genvalg)

Tilmelding: Karsten Rygaard (nyvalg)

Det er også til Karsten, man skal henvende sig, hvis der er spørgsmål vedrørende bukkejagten!

IT-ansvarlige: John Matthiesen