Styregruppe 2023

Valgt på generalforsamlingen: 2023

Styregruppen består af:

  • Formand: Karsten Rygaard (genvalg)
  • Kasserer: John L. Matthiesen (genvalg)
  • Medlem: René Hjorth (nyvalg)

Andet:

Tilmelding: Karsten Rygaard

IT-ansvarlige: John L. Matthiesen

Jagtleder-gruppe: (frivillige) Karsten Rygaard, Carsten Ravn, René Hjorth, og Bjarne Lindskrog.

Det er til Karsten, man skal henvende sig, hvis der er spørgsmål vedrørende bukke-eller hjorte-jagten!

Det er til John, man skal henvende sig til, mht. nøgler og P-kort.