Ridning

Der er flere gange observeret ridning i skoven uden for de anlagte veje.

Der kan derfor under fællesjagt, hvor der er opsat jagt skilte, forespørges om ridepas, hvorefter der henvises til nærmeste offentlige vej som f.eks Jordemodervej, al anden ridning er uønsket under Jagten (sikkerhed).

Følgende billede viser ride veje i Løvskal Skov.

Der kan også henvises til Ulstrup Slots hjemmeside – se under Ridning.