Ridning

Der er flere gange observeret ridning i skoven uden for de anlagte veje.

Der kan derfor under fællesjagt, hvor der er opsat jagt skilte, forespørges om ridepas, hvorefter der henvises til nærmeste offentlige vej som f.eks Jordemodervej, al anden ridning er uønsket under Jagten (sikkerhed).

Følgende billede viser ride veje i Løvskal Skov.

Der kan også henvises til Ulstrup Slots hjemmeside – se under Ridning.

Udgivet af

John L. Matthiesen

Født og opvokset i et land hvor en Statsminister og regering ikke vil overholde (grund)loven. Jeg bor i Hørning - syd for Århus, sammen med Birgitte.