Lokale jagttider 2015

Der er kommet en opdatering af jagttider i bekendtgørelse m.h.t. jagttider – pr. 21/11 2016

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184534

Opdateret regulering – pr. 26/01 2017:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186415

Uændret for Krondyr:

4) Region Midtjylland:
Sædgås ingen jagttid
Syd for hovedvej 16 mellem Randers og Viborg,
Syd og øst for hovedvej 12 mellem Viborg og Herning,
nord og øst for motorvej 18 mellem Herning og Give,
nord og øst for hovedvej 176 mellem Give og Bredsten,
nord for motorvej E28 mellem Vejle og Bredsten.
Se bilag 5.
Kronspidshjort og kronkalv 01.09 – 31.01
Kronhind 16.10 – 31.01
Kronhjort, med mindst 5 sprosser på minimum 2 cm
på den ene stang
01.09 – 31.01
Øvrige kronhjorte ingen jagttid

Hvad er en Kronspidshjort:

Se mere her.